Wznowienie certyfikatów SITP

//Wznowienie certyfikatów SITP

Wznowienie certyfikatów SITP

Dnia 27 kwietnia 2010 roku na targach SAWO 2010 (www.sawo.mtp.pl) – podczas branżowej konferencji „Certyfikacja w ochronie przeciwpożarowej” zostały nam uroczyście wręczone cztery odnowione certyfikaty jakości usług ppoż. Dokumenty te obowiązują na kolejne 3 lata i uprawniają nas do posługiwania się nimi w pełnym zakresie. Certyfikacja ta jest prowadzona przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa na podstawie wytycznych Polskiego Centrum Akredytacji.

2017-07-14T10:42:15+00:00 27 Kwiecień, 2010|Certyfikaty|