Certyfikacja F-gazowa

//Certyfikacja F-gazowa

Certyfikacja F-gazowa

F-gazy znajdują się w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ich wyciek jest bardzo szkodliwy dla warstwy ozonowej. Kontakt z urządzeniami napełnionymi takimi czynnikami chłodniczymi powinny mieć już tylko osoby odpowiednio wykwalifikowane posiadające stosowne certyfikaty.

Dlatego z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała certyfikat dla przedsiębiorców zgodny z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Certyfikat ten potwierdza posiadanie przez nas kwalifikacji do instalacji, konserwacji i serwisowania:

  • urządzeń chłodniczych,
  • klimatyzacyjnych,
  • pomp ciepła.
2017-07-11T13:14:02+00:00 1 Marzec, 2016|Certyfikaty|