Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ta zasada odnosi się również do postępowania przy eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej. W związku z tym opłaca się realizacja stałych przeglądów technicznych urządzeń. Pracownicy Instalcompact-service mówili o tym na konferencji dla Zarządców Nieruchomości w Katowicach.

– Polityka prewencji przy eksploatacji urządzeń typu: zestawy hydroforowe, przepompownie ścieków, stacje uzdatniania wody wydłuża ich cykl życia –  mówił w trakcie prezentacji na konferencji Marcin Rechul, kierownik serwisu Instalcompact-service. – W budżetach wspólnot mieszkaniowych można świadomie zaplanować pozycje związane z realizacją przeglądów technicznych, ograniczając koszty związane z koniecznością napraw – podkreślał.

Konferencje w ramach Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości wchodzą na stałe do kalendarza wydarzeń branżowych w których uczestniczy firma Instalcompact-service. Konferencja w Katowicach odbyła się 22 listopada w hotelu Novotel. Pracownicy naszej firmy odpowiadali na pytania zarządców nieruchomości oraz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim stanu technicznego urządzeń, które są w nieruchomościach zarządzanych przez administratorów obiektów. Uczestnicy konferencji pytali również jak często należy przeprowadzać przeglądy okresowe urządzeń.

– Na konferencjach dla Zarządców Nieruchomości obserwujemy coraz większe zainteresowanie usługami serwisowymi – powiedział Przemysław Kostrzewa,  menadżer sprzedaży w Instalcompact-service. Nasi klienci oczekują realizacji wysokiej jakości usług i są gotowi za to zapłacić odpowiednie wynagrodzenie – dodał.