Kiedy odkręcasz kurek z kranu leci woda, a kiedy przekręcasz termostat, w pokoju robi się ciepło. Dla użytkownika nieruchomości jest to oczywiste. Nasze codzienne życie komplikuje się w sytuacji braku tych mediów, dopiero wtedy uświadamiamy sobie, że po drodze są jeszcze urządzenia,  które pomagają w ich dystrybucji i utrzymaniu  odpowiednich parametrów.

Woda z kranu zabezpiecza nasze podstawowe potrzeby. Rano woda umożliwia poranną toaletę, przegotowana służy do przygotowania porannej kawy. Po powrocie do domu z pracy odkręcam kurek, myję naczynia po posiłku, a wieczorem biorę upragnioną kąpiel. Przyzwyczaiłem się do tego, że mam bieżącą wodę. Myślę o niej jedynie w kilku szczególnych sytuacjach:

  1. Trzeba zapłacić rachunek za zużycie wody. Jest on dość wysoki, w związku z tym zastanawiam się, czy znowu była podwyżka?
  2. Z kranu leci brudna woda. Co się dzieje, że nie mogę napić się herbaty?
  3. Z kranu wydobywają się dziwne dźwięki a wody brak.

Powyższe rozterki dotyczą mieszkańca nieruchomości. Nie musi on jednak wiedzieć, w jaki sposób woda dociera do naszych mieszkań. Świadomość techniczna może nam pomóc w codziennym  życiu, ale wielu z nas nie jest ona do szczęścia potrzebna. Inaczej sytuacja wygląda z administratorami obiektów, którzy odpowiadają za stan infrastruktury technicznej. Dotyczy to między innymi zarządców nieruchomości odpowiedzialnych za jakość eksploatacji urządzeń typu: zestawy hydroforowe. To właśnie dzięki zastosowaniu zestawu hydroforowego (inaczej mówiąc: pomp do podnoszenia ciśnienia wody) mieszkaniec budynku na szóstym piętrze ma zagwarantowane ciśnienie wody z kranu. Zarządca musi zdecydować, czy regularnie wykonywać przeglądy techniczne zestawu, czy też realizować jedynie naprawy w przypadku awarii. Filozofia „unikamy regularnych przeglądów technicznych, ponieważ generują zbędne koszty i  naprawiamy, kiedy jest to konieczne” sprawdza się krótko falowo. Dopóki nic się nie psuje, a woda leci z  kranu wszyscy śpią spokojnie. Dopiero w sytuacjach awaryjnych, czyli braku wody mieszkaniec zgłębia tajniki wiedzy o tym, jakie urządzenie  zainstalowano w budynku i co jest przyczyną braku wody kranie  a zarządca w dyplomatyczny sposób tłumaczy mieszkańcom, że woda w kranie będzie niebawem.

Czy można inaczej? Odpowiedź brzmi: tak można. Jeżeli dbamy o sprawność zestawów hydroforowych, regularnie je serwisujemy, to wtedy scenariusz braku wody i utraty zaufania do zarządcy jest zminimalizowany. Pamiętajmy o tym, jeżeli mamy pod opieką jakiekolwiek urządzenia. Mieszkaniec nieruchomości chce aby z kranu leciała woda wtedy, kiedy tego potrzebuje, zależy to jednak od utrzymania odpowiedniego ciśnienia wody i dlatego należy dbać o właściwy stan techniczny urządzeń przeprowadzając ich regularne przeglądy, stałe okresowe konserwacje. Takie działanie jest również podyktowane pewnymi ścisłymi instrukcjami, które podaje producent urządzenia w tzw. dokumentacji techniczno-ruchowej. Nie spełnienie pewnych warunków może spowodować utratę gwarancji, a działania prowadzone nieprawidłowo mogą skutkować odrzuceniem roszczeń gwarancyjnych. Podczas wykonywania serwisów dość wcześnie można też wykryć wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzenia i tym samym uniknąć awarii i kosztownych napraw. Podczas „życia” urządzenia mogą też zmienić się warunki jego pracy, należy wtedy dokonać odpowiednich korekt parametrów. Warto, by takie zmiany odbywały się z pełną świadomością i odpowiedzialnością za ewentualne następstwa.

Stała opieka serwisowa nad urządzeniem sprawowana przez autoryzowany, fachowy serwis generuje niestety dodatkowe koszty dla mieszkańców ale zastanówmy się, czy nie jest ona warta naszego zadowolenia, wygody  i gwarancji dostępności wody w kranie?