Stacja uzdatniania wody (SUW), jest typem instalacji, która służy do uzdatniania wody gruntowej, dostarczanej do odbiorców. Zastosowanie odpowiednich technologii eliminuje z wód podziemnych substancje szkodliwe dla człowieka: żelazo, amoniak i mangan.

 

Wyposażenie stacji

Standardowo stacja wyposażona jest m.in. w filtry ciśnieniowe, aeratory, sprężarki, zbiorniki sprężonego powietrza, hydrofory, zbiorniki retencyjne, pompy I i II stopnia, odstojnik wód popłucznych. Ilość zastosowanych urządzeń i technologii wymaga regularnych serwisów. Okresowe przeglądy umożliwiają wykrycie potencjalnych usterek i zabezpieczają użytkowników stacji przed ponoszeniem wysokich kosztów napraw. Standardowo serwis wykonywany jest co najmniej raz do roku, zgodnie z zakresem czynności określonych w DTR, dokumentacji techniczno-ruchowej.

Przegląd instalacji

Przegląd należy zacząć od sprawdzenia podstawowych parametrów pracy instalacji. Serwisant sprawdza m.in. stan odpowietrzników filtrów. Ich niedrożność powoduje zabrudzenie koryta spustowego wodą z zawartością żelaza. Kolejnym etapem jest kontrola filtrów i rurociągu. W trakcie płukania instalacji, barwa wody powinna stopniowo się zmieniać aż do momentu otrzymania pełnej przejrzystości. Sytuacja, gdy ciecz zbyt szybko stanie się klarowna, sugeruje, że część filtra nie pracuje i odłożyła się w nim duża ilość żelaza. W takim przypadku należy przejść do płukania uderzeniowego. Po zamknięciu spustu wody i uruchomieniu pompy płucznej do filtra pompowane jest powietrze, do momentu uzyskania ciśnienia w przedziale od 4 do 6 bar. Następnie spust zostaje otwarty, a nagły spust wody, który nastąpi, ma na celu zerwanie osadów. Czynność jest powtarzana aż do momentu uzyskania pożądanej wydajności pompy płucznej.

Podczas eksploatacji urządzenia może się okazać, że parametry wody pobieranej do badań nie wskażą na problemy ze złożami. Ich odczyty będą prawidłowe. W takiej sytuacji możemy mieć do czynienia z zapychaniem aeratora. W dłuższej perspektywie prowadzi to niewydolności pomp i unieruchomienia całej stacji. Doświadczony serwisant zawsze wykona płukanie tego elementu.

Realizacja regularnych czynności eksploatacyjno-diagnostycznych jest szeregiem zaplanowanych, połączonych ze sobą czynności, mających na celu zapobieganie usterkom. Świadomy użytkownik zainwestuje w usługę przeglądu lub stałej konserwacji. Dzięki temu zapewnia sobie oszczędności, wynikające z braku nieprzewidzianych awarii stacji.