Urządzenia klimatyzacyjne instalowane są przede wszystkim dla komfortu temperaturowego użytkowników. Poprawna i regularna konserwacja takich instalacji wpływa na jakość pracy urządzeń oraz na ich żywotność.

 

Urządzenia klimatyzacyjne instalowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest regulacja temperatury wewnątrz pomieszczeń. Dla użytkowników jest to większy komfort pracy. Z kolei przy urządzeniach wytwarzających ciepło, klimatyzatory neutralizują wpływ wysokiej temperatury na pracę maszyn.

 

Konserwacja przede wszystkim

Jedną z podstawowych przyczyn niewydolności pracy instalacji klimatyzacyjnej jest wysoki stopień zabrudzenia na skraplaczach (przy jednostkach zewnętrznych) oraz na filtrach klimatyzatorów (jednostki wewnętrzne). Wynika to z braku podstawowych czynności konserwacyjnych na urządzeniach, a więc mycia i czyszczenia skraplaczy oraz filtrów. Takie czynności powinny wykonywane w cyklu rocznym:

  • Jednostki zewnętrzne- co najmniej raz do roku
  • Jednostki wewnętrzne – dwa razy do roku.

Niedrożność instalacji i przy tym ograniczony przepływ powietrza na wejściu oraz wyjściu powodują wzrost zużycia energii elektrycznej wymaganej do podtrzymania pracy jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych według zadanych parametrów. Niedrożność filtrów oraz niemożność uzyskania zadanej temperatury powoduje również, że agregaty pracują na maksimum swojej wydajności. Brak uzyskania zadanej temperatury oraz praca na granicy możliwości technologicznej urządzeń może również generować błędy w pracy agregatów.

Czynności w trakcie przeglądów

Podstawowe czynności konserwacyjne realizowane w trakcie przeglądów instalacji klimatyzacyjnych obejmują m.in.

  • Czyszczenie i mycie lameli skraplaczy na jednostkach zewnętrznych. W efekcie osiągamy poprawę ich wydajności oraz oszczędność energii elektrycznej w trakcie eksploatacji.
  • Mycie parownika (jednostki wewnętrzne) specjalistycznym środkiem czyszczącym i odgrzybiającym, co zapobiega tworzeniu się grzyba oraz wilgoci.
  • Czyszczenie filtrów jednostek wewnętrznych oraz odgrzybianie, skutkiem czego jest podniesienie komfortu temperatury w pomieszczeniach, zwiększenie wydajności chłodzenia, oszczędność energii elektrycznej.

Pozorne oszczędności

Brak realizacji okresowych przeglądów to pozorne, krótkotrwałe oszczędności w budżecie użytkownika. Koszt serwisu w przypadku wystąpienia awarii będzie znaczący o ile nie skończy się to wymianą urządzenia.

Pieniądze zaoszczędzone na konserwacjach są wydawane również na energię elektryczną. Z kolei praca w pomieszczeniach z nieświeżym powietrzem powoduje dyskomfort oraz zmniejsza efektywność pracowników.