W dniu 21 września 2019 r. odbyły się wspólne obchody 30 – lecia powstania firm:  Instalcompact Sp. z o.o. i Instalcompact – service Sp. z o.o. Ten okrągły jubileusz świętowaliśmy w Hotelu Atut w Licheniu Starym  k/Konina. W obchodach  wzięli udział Zarząd i Pracownicy obu firm.

Świętowanie jubileuszu było okazją do podsumowania całej działalności na przestrzeni minionych 30 lat oraz do prezentacji osiągnięć obu firm, które cieszą się ugruntowaną pozycją na rynku. Zostały omówione zrealizowane zadania, plany sprzedażowe oraz kierunki rozwoju na przyszłość. Zaprezentowano nowe rozwiązania technologiczne, które znacząco wpłyną na jakość świadczonych usług. Omówiono rolę obu firm w procesie produkcji i obsługi urządzeń celem zaspokojenia potrzeb Klienta i dostarczania produktów o najwyższej jakości.

Prezes obu spółek Zbigniew Hałupka nie szczędził słów uznania dla Kadry Zarządzającej oraz Pracowników dziękując im za wkład pracy wniesiony w rozwój obu firm, szczególnie wyróżniając tych najbardziej zasłużonych, tych którzy tworzyli firmy Instalcompact Sp. z o.o. i Instalcompact – service Sp. z o.o., byli w nich od początku ich istnienia i są z Nami do dziś.

Niewątpliwie był to również znakomity moment do refleksji i wspomnień. Integracja, wspólnie spędzony czas przyczynił się do budowania jeszcze lepszych relacji pomiędzy pracownikami, co niewątpliwie przełoży się na jakość, wydajność i efektywność pracy całego zespołu.

Piękny Jubileusz 30 – lecia już za nami. W perspektywie kolejne lata działalności i współpracy, do której w tym miejscu Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy,  abyśmy mogli świętować kolejne jubileusze Instalcompact Sp. z o.o. i Instalcompact – service Sp. z o.o.