W dniu 07 marca 2012 roku pracownicy Instalcompact-service wzięli udział w konferencji naukowo-technicznej „Zagrożenie wybuchowe w obiektach produkcyjnych i magazynowych”.

Organizatorem konferencji, która odbyła się w Rosnówku, był Ośrodek Certyfikacji SITP.

Tematyka dotyczyła zagadnień związanych z zagrożeniami wybuchowymi w aspekcie prawnym jak i technicznym. Szczegółowo omówiono dyrektywy unijne (ATEX i SEVESO III) oraz ich praktyczne przełożenie na grunt krajowy. Tematyka dotyczyła również zjawiska elektrostatyki w ochronie przeciwwybuchowej, wentylacji przeciwwybuchowej oraz zagrożeń związanych z działalnością produkcyjno-magazynową oraz transportową (praca w strefach zagrożonych). Ważnym punktem, dnia był referat dotyczący funkcjonowania biogazowi oraz związanych z tym zagrożeń oraz prezentacja nowoczesnych rozwiązań dotyczących ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej.