W dniu 22 października wzięliśmy udział w Kongresie Pożarnictwa. Na kongresie, oprócz kontaktu z firmami z branży oraz pokazu sprzętu indywidualnych konsultacji z wystawcami, poruszane były m.in. takie tematy jak:
•    Instalacje tryskaczowe w obiektach produkcyjnych i magazynowych – podstawowe zasady projektowania, prefabrykacji i montażu;
•     Najnowsze osiągnięcia badawcze w zakresie detekcji LPG w garażach podziemnych
•    Sterowanie i nadzór systemu automatyki budynkowej. Wsparcie w sytuacji zagrożeń pożarowych – wizualizacja, integracja i zarządzanie systemami bezpieczeństwa.
•    UWARUNKOWANIA PRAWNE – Środki pianotwórcze oraz sprzęt wykorzystywany w pianowych instalacjach gaśniczych. Zasady przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym.
•    Zagrożenia wybuchowe i toksyczne w budynkach: sposoby zabezpieczeń
•    Wymagające miejsca i sposobu instalacji kabli i przewodów z podtrzymaniem funkcji E30/E90

a także

•    WYKŁAD EKSPERCKI: Prowadzenie inwestycji budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w świetle obowiązujących przepisów. Rozwiązania zamienne w obiektach istniejących i nowo projektowanych. Systemy SAP – występujące błędy – procedury i dokumentacja związana z odbiorem