W dniu 7 września 2010 roku uczestniczyliśmy w konferencji naukowo technicznej “Drogi ewakuacyjne w obiektach – wymagania, projektowanie i nadzór nad stanem technicznym” organizowanej przez Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.