W dniu 21.10.2009r grupa pracowników Instalcompact-service wzięła udział w kongresie pożarniczym na temat Bezpieczeństwa Pożarowego i Energetycznego Obiektów Budowlanych i Sportowych.

Kulminacyjnym punktem szkolenia był wykład magistra inżyniera Jerzego Ciszewskiego – eksperta ds. sygnalizacji i automatyki pożarowej Instytutu Techniki Budowlanej z Warszawy.