Tradycyjne metody osiowania wałów, jak liniał krawędziowy, szczelinomierz lub czujnik zegarowy są bardzo czasochłonne i mogą być obarczone dużym błędem.

Przy pomocy naszego unikalnego, najwyższej jakości laserowego urządzenia pomiarowego firmy PRUFTECHNIK jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą dokładność pomiaru.

Korzyści płynące z prawidłowo wyosiowanych wałów maszyn:

  • zmniejszony pobór prądu
  • mniejsze zużycie łożysk
  • mniejsze zużycie uszczelek, wałów i sprzęgieł
  • obniżenie temperatury pracy łożysk i sprzęgieł
  • redukcja drgań wałów i śrub fundamentowych
  • znacznie zmniejszone uszkodzenia wałów i śrub fundamentowych
  • przedłużenie żywotności sprzęgieł i komponentów urządzeń

Zgrubna ocena stanu technicznego maszyn odbywa się za pomocą wibrometru wg normy ISO 10816-3

Badania wykazały, że brak wyosiowania jest przyczyną do 50% wszystkich uszkodzeń części maszyn wirujących.