Montaż i Serwis kotłowni

W kotłowniach i innych obiektach możemy zamontować system monitorowania gwarantujący wcześniejszą interwencję serwisu niż reakcja Użytkownika.
Obsługujemy urządzenia firm: Viessman, Buderus, Torus, Riello, Giersch, Weischaupt, Man, Oilon, Siemens, Danfoss, Grundfos, Wiello, LFP, Epuro, In Water, BWT i inne.

Obsługujemy urządzenia do odgazowania układów firmy PNEUMATEX i Flamco

Obsługujemy urządzenia utrzymujące ciśnienie w instalacjach firmy Flamco, PNEUMATEX i REFLEX.

Kontakt

tel. +48 601 773 533
garczyk@ic-s.pl

Serwis kotłowni przemysłowych

Proponujemy naszą pomoc na każdym etapie inwestycji:

 • konsultacje techniczne,
 • pomoc w wyborze technologii,
 • opracowanie dokumentacji projektowej,
 • montaż,
 • uruchomienie,
 • eksploatacja obiektów,
 • stałe lub okresowe przeglądy,
 • serwis całodobowy,
 • monitoring.

Wykonujemy prace ciepłownicze:

 • Przeglądy, konserwacje i serwis kotłów oraz osprzętu kotłowego,
 • sprawdzanie urządzeń zabezpieczających (zawory, czujniki),
 • uruchomienia i regulacje palników, konserwacje i sprawdzenie blokad,
 • analizy spalin i sprawdzanie sprawności systemów grzewczych,
 • testy pracy automatyki, pomp, zaworów, siłowników, filtrów,
 • sprawdzanie urządzeń zabezpieczających, aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego,
 • sprawdzanie pracy stacji urządzeń uzdatniających wodę,
 • sprawdzanie działania systemów: pomiarowych, nadzorowania, monitorowania,
 • przeglądy stacji gazowej, redukcyjno-pomiarowej,
 • sprawdzanie połączeń armatury, rurociągów, działania zaworów kulowych,
 • rozruchy technologiczne instalacji,
 • pełną dokumentację techniczną obiektów,
 • pełną dokumentację z wykonywanych czynności serwisowych.
Kontakt

Masz pytania?

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przesłania zapytania na poniższy adres e-mail.

tel. 61 816 40 17
e-mail:
firma@ic-s.pl

Kontakt