SOS – Stała Opieka Serwisowa

W celu usprawnienia i usystematyzowania realizacji serwisów technicznych Państwa urządzeń, stworzyliśmy usługę, która jest dedykowana dla wszystkich tych, dla których istotna jest sprawność i wydajność oraz szybka eliminacja awarii urządzeń infrastruktury technicznej.

Dla tych z Państwa, którym zależy, aby ich urządzenia działały sprawnie i bez przestojów, proponujemy usługę Stałej Opieki Serwisowej (SOS).

Kontakt

tel. +48 601 911 051
kostrzewa@ic-s.pl

W ramach Stałej Opieki Serwisowej oferujemy:

 • Regularne przeglądy techniczne urządzenia, częstotliwość realizacji przeglądów dostosowana jest do potrzeb użytkownika. Pamiętamy o zbliżających się terminach wykonania usługi i przypominamy o tym użytkownikom.
 • Określony czas reakcji na zgłoszenie w przypadku awarii. Urządzenia, które są objęte stałą opieką serwisową traktujemy priorytetowo.
 • Dedykowany serwisant z najbliższego oddziału. Staramy się, aby wszystkie czynności serwisowe na określonym urządzeniu wykonywał ten sam serwisant.
 • Zdalną pomoc serwisanta przed przyjazdem na obiekt. W określonych sytuacjach serwisant jest w stanie przywrócić funkcjonalność urządzenia zdalnie – telefonicznie instruuje użytkownika urządzenia, jakie czynności należy wykonać, aby wyeliminować usterkę.
 • Opieka serwisowa 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Niezależnie od pory wszelkie awarie i przestoje w pracy urządzeń można zgłaszać pod numerem dyżurnym.
 • Warunki zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na atrakcyjnych warunkach, ustalanych indywidualnie.
 • Preferencyjne warunki rozliczenia za opiekę serwisową – użytkownik płaci opcjonalnie:
  • Stały niezmienny abonament roczny, który obejmuje wykonie co najmniej dwóch przeglądów technicznych oraz wszelkie naprawy interwencyjne, niezależnie od liczby zgłoszeń.
  • Określoną ulgową stawkę za wykonanie przeglądu technicznego oraz za roboczogodzinę przy wykonaniu napraw interwencyjnych.

Warunki realizacji usług stałej opieki serwisowej reguluje umowa zawarta z użytkownikiem urządzenia. W zależności od Państwa oczekiwań, proponujemy zawarcie umowy na czas określony lub nieokreślony.

Realizacja okresowych przeglądów, zgodnie z dokumentacją DTR oraz regularna wymiana części i materiałów eksploatacyjnych zapewnia ciągłość pracy urządzenia. Ogranicza to również koszty napraw interwencyjnych oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia usterek.

Przegląd techniczny, realizację czynności serwisowych można traktować dwojako:

 • Zbędny koszt, który musi ponieść użytkownik urządzenia.
 • Inwestycja, która procentuje długoterminowo – wykonywanie regularnych przeglądów technicznych wydłuża cykl życia urządzenia.

Redukcja kosztów ( i z związany z tym brak przeglądów) jest pozorna, o czym można przekonać się już przy pierwszej awarii.

Na zdjęciu pęknięty korpus pompy w wyniku nieodpowiednich warunków eksploatacji urządzenia. Pompa zamarzła w czasie mrozów. Niestety, nikt nie sprawdzał pomieszczenia, w którym pracowało urządzenie.

Osady na pompie wody pitnej, która była przez dłuższy czas unieruchomiona. Pompy w zestawie hydroforowym powinny pracować naprzemiennie. Sytuacji można było uniknąć, jeżeli serwisant regularnie sprawdzałby stan techniczny urządzenia.

Kontakt

Zapytaj o ofertę

Chcesz uniknąć awarii i przestojów w pracy swojego urządzenia, zapytaj o ofertę stałej obsługi serwisowej.

Osoba do kontaktu:
Przemysław Kostrzewa
61 816 40 17 w. 47, 601 911 051
e-mail: kostrzewa@ic-s.pl

Kontakt