W sierpniu br. rozpoczęliśmy realizację kompleksowego przygotowania ppoż. nowo powstającego magazynu firmy Duni Poland Sp. z o.o.
Zakres prowadzonych prac:
– podniesienie instalacji tryskaczowej,
– osobne zasilanie instalacji tryskaczowej wraz z ZKA,
– rozbudowa instalacji hydrantowej,
– klapy oddymiające,
– napowietrzanie,
– System Sygnalizacji Alarmu Pożaru SAP.
Zakończenie prac listopad 2012 r.