Za nami kolejne szkolenie. Tym razem nasi pracownicy odbyli szkolenie o tematyce przeciwpożarowej. Główne punkty to obowiązujące akty prawne pod kątem zastosowań stałych, wodnych urządzeń gaśniczych. Sprawy formalno-prawne związane z stosowaniem stałych, wodnych urządzeń gaśniczych. Stosowane wytyczne projektowe – omówienie specyfiki poszczególnych wytycznych – najważniejsze różnice i możliwości popełnienia błędu – ze szczególnym, uwzględnieniem pompowni ppoż.