Szkolenie z przyrządów pomiarowych SONEL odbyło się w głównej siedzibie naszej firmy. Nasi specjaliści ds. serwisu przeszkoleni zostali z wykonywania pomiarów i obsługi mierników. Nabyli także umiejętności analizy wykonanych badań oraz sporządzania protokołów.