W dniach 27-28.08.2014 odbyło się szkolenie z napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrót tymi substancjami.
Szkolenie składało się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu serwisanci otrzymali świadectwo kwalifikacji oraz Zieloną Kartę.
W szkoleniu uczestniczyło trzech pracowników naszego serwis.