W dniach 27-28.08.2012 cały zespół serwisantów zajmujący się wentylacją i klimatyzacją uczestniczył w szkoleniu zakończonym egzaminem na Świadectwo Kwalifikacji konieczne przy naprawach i obsłudze technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz przy obrocie tymi substancjami.
Świadectwo Kwalifikacji wydała Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Organizatorem szkolenia był Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie.
Otrzymane Świadectwo Kwalifikacji upoważnia do otrzymania tzw. „ Zielonej Karty”