W dniu 26 stycznia 2012 roku pracownicy naszej firmy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez firmę Polon-Alfa. Tematem szkoleń były:
– Interaktywny System Sygnalizacji Pożarowej POLON 4000 (Centrala automatycznego gaszenia POLON 4500),
– System IGNIS 1520M.