Wznowienie certyfikatów SITP

//Wznowienie certyfikatów SITP

Wznowienie certyfikatów SITP

W wyniku przeprowadzonego w firmie naszej auditu certyfikującego oraz Orzeczenia Komisji Technicznej Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o., zostały przedłużone Certyfikaty Jakości Usług Przeciwpożarowych do dnia 30.03.2016r. w zakresie:
– montażu i konserwacji sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej,
– montażu i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych,
– konserwacji wentylacji pożarowej,
– konserwacji hydrantów.

2017-07-11T13:37:43+00:00 13 Maj, 2013|Certyfikaty|