Pomiary elektryczne pozwalają określić stan techniczny instalacji oraz pomagają wskazać, które elementy wymagają naprawy. Wykonywanie pomiarów przekłada się na utrzymanie niezawodności i skuteczności instalacji, co ma bardzo duże znaczenie dla poprawności działania zasilanych urządzeń oraz zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej.

Kontakt

tel. +48 601 911 038
rechul@ic-s.pl

Dokładność pomiarów zapewniają nam profesjonalne i wielofunkcyjne mierniki firmy Sonel. Na wszystkie urządzenia pomiarowe posiadamy aktualne świadectwa kalibracji.

Główny zakres pomiarów elektrycznych:

  • pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
  • pomiary parametrów pętli zwarcia (także z wyłącznikami RCD),
  • pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B,
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji,
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych oraz głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych.
Kontakt

Masz pytania?

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przesłania zapytania na poniższy adres e-mail.

tel. 61 816 40 17
e-mail:
firma@ic-s.pl

Kontakt