Dział usług ppoż. został wyposażony w profesjonalny przyrząd do pomiarów hydrantów marki Flowmaster.

Urządzenie to jest przeznaczone do hydrantów zewnętrznych i umożliwia pomiary dla wysokich ciśnień (do 25 bar) i dużych wydajności (do 3 m3/min) w instalacji.

Poprzez instalowanie urządzenia bezpośrednio na hydrant jest ono bezpieczne dla obsługi.

Ponadto ustrój pomiarowy nie ma żadnych ruchomych części, dzięki czemu jest odporny na zabrudzenia oraz uszkodzenia.

Wynik pomiaru jest pokazywany na dużym i czytelnym wyświetlaczu cyfrowym.