W dniu 03-11-2010 grupa naszych specjalistów serwisu została przeszkolona w zakresie central sygnalizacji pożaru ARITECH rodziny FP1200/ 2000.

Tematyka szkolenia obejmowała między innymi zasady obsługi, czynności konserwacyjne, bieżące naprawy, programowanie, diagnostyka.

Instruktaż przeprowadziła firma UTC Fire & Security Polska w swojej siedzibie w Warszawie.

Kurs obejmował część teoretyczną oraz pokaz programowania i kontroli centrali z poziomu komputera osobistego.