Cichy bohater instalacji wodnych

 

Zdarza się, że ciśnienie wody, która jest dostarczana do budynków mieszkalnych oraz obiektów komercyjnych jest niestabilne albo za małe, aby przetransportować to medium do wyższych kondygnacji. Wtedy na scenę wkracza nasz bohater. Zestaw hydroforowy, czyli urządzenie, które podtrzymuje ciśnienie wody w instalacji socjalno-bytowej oraz hydrantowej na odpowiednim poziomie.

Najważniejszym zadaniem pomp hydroforowych jest zapewnienie i utrzymanie jednomiarowego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej obiektu. Od skutecznej realizacji tego zadania zależy komfort i bezpieczeństwo odbiorców dostaw wody, czyli praktycznie każdego z nas. Nasze urządzenie nie ma ambicji, aby stać się bohaterem pierwszoplanowym. Preferuje spokój i ciszę, utrzymując ciśnienie wody. Dopiero awaria w pracy urządzenia może spowodować, że zestaw zagra główną rolę w świadomości użytkowników. Pojawią się pytania służb technicznych obiektu, administratora budynku:

  • Awaria, do kogo zadzwonić?
  • W jakim terminie przyjedzie serwis?
  • Ile czasu zajmie naprawa urządzenia?

Zanim pojawi się usterka, warto pamiętać o prawidłowym użytkowaniu pomp hydroforowych, co w konsekwencji przekłada się na bezawaryjność pracy urządzenia oraz długość życia zestawu.

Budowa zestawu hydroforowego

Zestaw hydroforowy składa się z dwóch części: mechaniczno-hydraulicznej oraz automatyczno-elektrycznej. Do części mechaniczno-hydraulicznej zaliczamy tak zwaną armaturę, czyli kolektory, zawory oraz układ pompowy (zazwyczaj od dwóch od czterech pomp). Część automatyczno-elektryczna jest złożona z szafy sterowniczej wraz z wszelkim zabezpieczeniami poprawności pracy układu oraz automatyką do sterowania pompami. Pracę układu pompowego reguluje ciśnienie wody występujące w instalacji po stronie tłocznej przy wejściu na budynek. Pompy załączają się, jeżeli ciśnienie w instalacji doprowadzającej wodę do obiektu jest zbyt niskie. Pompy nie pracują cały czas, ale pozostają w stanie gotowości, kiedy ciśnienie w instalacji dostarczającej wodę do użytkownika końcowego jest wystarczające.

Cykl eksploatacyjny urządzenia

Cykl eksploatacyjny zestawu hydroforowego powiązany jest ze sposobem oraz warunkami jego użytkowania. Serwisanci Instalcompact-service obsługują urządzenia, które pracują nawet 25 lat. Są to sytuacje ekstremalne i dlatego warto z wyprzedzeniem pomyśleć o wymianie takiego urządzenia. Przyjmuje się, że po około 15 latach zestaw hydroforowy powinien być wymieniony na nowe urządzenie. W najstarszych układach widoczne jest zużycie armatury, komponenty części mechaniczno-hydraulicznej mogą wymagać napraw, również część automatyczno-elektryczna w porównaniu z automatyką najnowszych zestawów jest przestarzała. Z całą pewnością układy, które są regularnie serwisowane pracują dłużej niż zestawy bez stałej opieki serwisowej. Brak systematyki w realizacji czynności eksploatacyjno-diagnostycznych na urządzeniu powoduje, że z czasem poszczególne części zestawu nadają się wyłącznie do wymiany, a nie do naprawy.

 

Przegląd zestawu hydroforowego

Zakres czynności wykonywanych w trakcie przeglądu zestawu hydroforowego jest ściśle określony. Serwisanci Instalcompact-service oceniają m.in. w jakich warunkach eksploatowany jest zestaw. Przeprowadzają kontrolę pracy pomp oraz uszczelnień mechanicznych układu pompowego. Kontrolują i w razie konieczności dokonują korekt nastaw sterownika. Sprawdzają działanie przetwornicy częstotliwości i dokonują ewentualnych regulacji. Sprawdzają i uzupełniają ciśnienie w zbiorniku przeponowym, a jest to czynność na tyle istotna, gdyż uderzenia hydrauliczne mają wpływ nie tylko na działanie układu, ale na kondycję całej instalacji wodnej.

W sytuacji, kiedy czynności serwisowe na urządzeniu są wykonywane incydentalnie, z czasem prowadzi to do drobnych usterek i awarii urządzenia. Brak regulacji sterownika lub przetwornicy może powodować niedogodności w postaci częstych zmian ciśnienia w dostawie wody. Z kolei wahania ciśnienia mogą wpływać na zmiany temperatury wody dostarczanej do końcowego odbiorcy. W trakcie przeglądu sprawdzany jest również stan armatury i mechaniki. Zacinający się zawór zwrotny potrafi spowodować, że będą pracowały dwie pompy zamiast jednej. Następuje wtedy zwiększony przepływ wody w układzie, co w konsekwencji powoduje wyższe zużycie prądu niż w trakcie poprawnej eksploatacji urządzenia. W trakcie przeglądu serwisanci sprawdzają również jakość połączeń w szafie elektrycznej. Luźne zaciski elektryczne mogą w konsekwencji doprowadzić do całkowitego zużycia styczników i konieczności ich wymiany.

Niektórzy z użytkowników zestawów liczą na tzw. łut szczęścia, że pomimo braku regularnych przeglądów nic się nie wydarzy. Z kolei inni nie mają świadomości, że układ trzeba regularnie sprawdzać. W skrajnych przypadkach niewykonywanie przeglądów może doprowadzić do uszkodzenia układu. Realizacja regularnych czynności eksploatacyjno-diagnostycznych jest więc zaplanowanym systemem reakcji na awarie, które mogą wystąpić w trakcie pracy urządzenia. W trakcie przeglądów serwisanci wychwytują usterki, które w przyszłości mogą generować niespodziewane dodatkowe koszty napraw.

Dzięki systematycznym przeglądom zestaw hydroforowy pracuje bezawaryjnie i pozostaje cichym bohaterem instalacji wodnych.