W miesiącach wrześniu i październiku realizowaliśmy złożone prace związane z rozbudową instalacji ppoż. dla jednego z potentatów przemysłu przetwórstwa drobiu firmy CEDROB S.A.
Przedmiotem realizacji było wykonanie przejścia ppoż. w ścianie oddzielenia pożarowego oraz wykonanie instalacji zraszania wyzwalanej zaworem kontrolno alarmowym sterownym elektrycznie przez centralę sygnalizacji pożarowej POLON.