W dniu 25.10.2012 pracownicy naszej firmy uczestniczyli w Kongresie Pożarnictwa Poznań Malta 2012 – “Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo energetyczne w budownictwie i przemyśle: zapobieganie pożarom i awariom oraz projektowanie ochrony ppoż. w nowoczesnych obiektach budowlanych”.