W październiku wykonaliśmy instalację tryskaczową w jednej z hal na obiekcie STORA ENSO w Ostrołęce.
Do wykonania tej instalacji użytkownik został zobligowany przez ubezpieczyciela.
Zostaliśmy wybrani jako wykonawca całości prac ze względu na wieloletnią współpracę w zakresie stałych przeglądów urządzeń ppoż.