W dniach 12–17.12.2012r wykonaliśmy modernizację zestawu pomp II° na terenie ZUW III przy ul. Spacerowej 1 w Lubinie. Modernizacja polegała na demontażu istniejącego zestawu pompowego II° wraz z szafą sterowniczą i orurowaniem, montażu nowego zestawu pompowego ZH-CR / MP 5 x 120 – 2 / 22/kW, włączeniu nowoprojektowanego zestawu pompowego do istniejącego układu pracy i wizualizacji.