W dniu 24 września 2012 r. Nasz pracownik, Łukasz Czerwiński uzyskał kwalifikacje inspektora ochrony ppoż. i BHP. W związku z powyższym mamy przyjemność powierzyć mu pełnienie wspomnianych funkcji w Naszej firmie.